İnsan Kaynakları Politikamız

1992 yılından bu yana işletmemizde insan kaynakları politikamız belli temel ilkelere dayalı olup buna bağlı işlemektedir. Bu politikalar idari fonksiyonlar, performans yönetimi, çalışan ilişkileri ve kaynak planlamasına yönelik temel süreç ve ilkelerden oluşmaktadır.

ORES’ in insan kaynakları açısından temel ilke ve süreçleri aşağıda belirtilmektedir:

  • Farklı alanlardaki iş imkanlarımız sayesinde eğitimini tamamlamış yeni mezunlara ve deneyimli personellere kariyer kapılarını açıyoruz.
  • Çalışanların, bilgi ve beceri düzeylerini artırmak için ilgili eğitim programlarına katılmalarını sağlıyor ve teşvik ediyoruz. 
  • Bünyemizde halihazırda çalışmakta olan personellerin beceri ve motivasyon açısından açılan pozisyonlara uygun olması durumunda, bu pozisyonlara başvurma ve kariyerlerinde ilerleme hakkını koruyoruz.
  • İşletmemizde ortak değerleri paylaşıyoruz. İnsan haklarına saygılı, çağdaş, yenilikçi ve yaratıcı bakış açısına açık bir takım olmaya gayret ediyoruz.

Personel profilimiz ORES İnsan Kaynakları Politikası, stratejik planlarımız, ortak değerlerimiz, vizyon ve misyonumuz doğrultusunda şekillenmektedir. İnsana, hayvana ve doğaya saygılı bir profil oluşturmayı hedefliyoruz. Bir yandan çalışanlarımızın kişilik haklarını korurken diğer yandan etik ilkelere saygı göstermesini bekliyoruz. Farklılıkları ise pozitif bir oldu olarak değerlendiriyoruz. 

ORES olarak bir yandan çalışanlarımızın uzmanlaşma sürecini ve kariyerini desteklerken, diğer yandan ilgili süreçlerde aktif olmasını beklemektedir. Bu açıdan, işletme içinde personelin ilgili olduğu alanlarda yenilikler yaparken çalışanların görüşlerine önem vermektedir.

Çalışanlarımızı maksimum potansiyellerine ulaşmaları bizim için önemlidir. Bu nednele işletmemizde, yüksek performansı tanıyan ve teşvik eden politikalar uygulamaktayız.

ORES, tüm çalışanların müşteri memnuniyeti odaklı bir sisteme uyum sağlamasına destek olur. Bu açıdan çalışanlarımızın müşterilerle etkin iletişimine önem veriyor, müşterilerimiz için yaratıcı ve verimli çözümler üretmek için hepbirlikte çalışıyoruz.

Bu ilkelerin tamamını pratikte de hayata geçirmek için izlediğimiz belli bir süreç bulunmaktadır. Bu süreç dinamik, insan odaklı ve şeffaftır. Adaylarımzıın eğitim, etik değerler, açık fikirlilik, motivasyon ve potansiyellerinin değerlendirilmesi önceliklidir. Yeni çalışanlarımız işletmemizde oryantasyon sürecine katılmakta ve söz konusu eğitimleri almaktadır. Takiben, kariyer planlama süreci, performans yönetimi ve mükafatlandırma politikaları ile sürecimiz devam etmektedir.

En kısa özetiyle ORES İnsan Kaynakları politikası;

* Sürekli eğitim

* Farklılıklara, etik değerlere ve şirket imajına saygı,

*Şeffaf politikalar, katılım ve din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin eşit muamele,

* Motivasyon, başarı ve yaratıcılığın farkında olma ve teşvik etme, 

*Müşteri odaklı stratejiler izlemek ve verimli çalışma ilkelerine dayanmaktadır.

Kariyer.net üzerinden, sahip olduğunuz nitelikler ve kariyer hedeflerinize uygun olan iş ilanlarımıza başvuru yapabilirsiniz.

Linkedin.com üzerinden, sahip olduğunuz nitelikler ve kariyer hedeflerinize uygun olan iş ilanlarımıza başvuru yapabilirsiniz.

    İş Başvuru Formu